تاثیر ویروس کرونا بر خانم های باردار درباره Coronavirus جدید ناشناخته های بسیاری وجود دارد، از جمله اینکه آیا زنان بارداری که به ویروس کرونا گرفتار شوند می توانند آن […]

فیبروم های رحمی در زنان

فیبروم های رحمی در زنان فیبروم رحمی چیست؟ چرا فیبروم های رحمی به وجود می آیند؟ آیا فیبروم های رحمی خطرناک هستند؟ به منظور پاسخ به این سوالات، از خانم […]